"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bol Rızık ve Servet İçin Dua

Perşembe günü Güneş doğarken MUşte ri s~atinde ve ayın parlak !bir zamanında yukarıdaki vefki yaz ve etrafına da yine aşağıda yaz ıl ı du ayı ila ve et.

Vefkte yaz ılı olan aye1in manası şudur: “Muhakkak ve rdiğimi z rı zkıınız bitip tlik enmez.” Vefkin bir dılı 1446 ve mesaheside 5784 dür.

Yedi gece y~t~ ıd~n sonra günlük, cavi, ve sa kız karışımı buhurlardan azar azar yakarak ayet i k erime 5 784 kere oku nur. Ve her binde yedi kere vetkin etrafına. y~z ıl acak olan >- aşağ ı ya dere ettiğim hu dua nkunur. Yedinci günün bitiminde ve fl<. nusha haline getirilerek daima iizerinde taşınır . -· Vefkin etrafına yaz ılArak ve her binde yed işer kere okunac:ak dua budur

Bismilibirrabmaoirrahay.m* Allibümme bi hakkı bizibil &yetiş şerifeti vel vefluJ mübarakf en tefiyda ali barnilibi bi seatir rizkı vel heraketi ve en teclibe lehül erzika min cemiy’al emikini vel cibiti bi rahmetike ya erbamer rabarnine ve ya ekrameı ekramin* inneke ala külli şey’in ka dir*

Yedi günd~n sonra her gün (308) defa: Inne bazi 1~ rizkuna ma lehô min nefid* ayeti kerimesini okumaya devam etmek ve her yüzde, yedi defa da Allihümme ya razziku verzukni bi ~ayri basabin bi ci bi seyyidina ve nebiyyini mubammedin sahabil fadli vel kerami* diye dua etmeklazımdır.

Bu yazdıklarım nzık ve zenginlik hususunda hakikaten çok büyük ve kıymetli bir hazinedir. Devam edenler, akıl ve hayatin d üşünemeyeceği kadar bol r(zık ve nimetiere nail olurlar

Bir önceki yazımız olan Kurşun Bile Geçirmeyen Koruyucu Nüsha başlıklı makalemizde koruyucu muska, kurşun bile geçirmeyen muska ve kurşun geçirmeyen muska hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sayac