"Enter"a basıp içeriğe geçin

Evlenmek İsteyen Kızlara ve Hanımlara

Hiç kullanılmamış temiz bir porselen kaseye Sure-i Haşr’in tamamı misk ve zağferan mürekk.ebi ile yazıhr. Halis gOl suyu ile silinir. Üzerine (21) kere Sure-i Haşr’in tamamı okunur. Okuma esnasında sakız, ak amber, ve sand~os kanşımı buhur tütsü edilir. Sonra bu okunmuş su temiz bir şişede saklanır:

Ayrıca bir kağıt üzerine (21) defa aşağıda yazdığım Sure-i Haşr’ in son ayetleri ile diğer ayetler yazılır. Nusha haline getirilip . evlenmek isteyen kimsenin üzerinde taş atılır. Yazılacak ~yetler bunlardır

Bismillabirrahmanirrahıym* Lev enzelna bazel kur’ine ala cebelin le raeytebu başian mütesaddian min haşyetillah* ve • tilket emsalü nadribüha lin nasi leallehüm yetefekkerun* Hüvallabüllezi la ilahe illa hu* alimill ğaybi veş şehadeb* büver rabmanür · rahıym* Hüvallabüllezi la ilahe illa hfi* el melikül kuddusüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir* sübhanellahi amma yüşrikun* Hüvamihül halikul bariül müsavviru lehül esmaül husna* yüsebbibu lehu ma fis semavati vet erdı ve hüvel azizül hakiym* Kale musa mi ci’tüm bihis sihra• innallibe se yübtalüh* innallibe la yuslihu arneiei müfsidin* Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihi velev kerihel mücrimun* Züyyine lionasi bubbüş şebeviti minen nisa’* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni* Ve zeyyennaha lin nazıriyn*

Bu kız veya hanım yedi cuma sala vakitlerinde temiz y ıkanır. Kurulandıktan sonra okunmuş gül suyundan yüZÜne ve gö~üs lerine sürer . Bu ameliyyeyi yapan kız veya hanımı görenler on beş günlük ay görmUş gibi hayran olurlar. Yeni bir geline nasıl sevgi ve mehabbetle bakılı rsa öyle bakar ve severler. Bu kız veya hanım çok kısa bir zamanda mutlu bir evlilik yapar. Her gün el ve yüz temiz yıkandıktan sonra gül suyunu yüz ve göğüse sürmekte çok fayda vardır.

Bir önceki yazımız olan Bol Rızık ve Servet İçin Dua başlıklı makalemizde bereket duası, para kazanmak için dua ve servet için dua hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sayac