"Enter"a basıp içeriğe geçin

Göz Hastalıkları İçin

Aşağıda yazılı dua gözleri çapaklanan, kanlanan, ağnyan ve kaşınan kimseler için temiz bir kağıda yazıp nusha halinde hastanın başında taşıtılır:

Bismillihirrabminirrahaym* Yi eyyfiher ramedül mermOdü rukıytfike bi tevriti musa ve ineili isa ve z:eburi divude vel kur’inilarabiyyi li takıh :ve li tebrah ve li tekOnülehii rahefen· ubruc min ayni hizel idemiyyi kemi haraceyunfisfi aleyhis selamU min batnil huti ve kemi harace yusüfü aleyhisselimn minel ciibbi ves sicni bi elfi elfili bavle veli· kuvvete illi billahil aliyyil azıym* Ve sallellihn ali seyyidini ve nebiyyini ve mevlini ve nuri ebsirina ve kurrati uyunini ve cilii kulubini mubammedin saliellibii aleyhi ve selleme* Elif lim mim Elif lim mim sad* Eliflim ri• Eliflim mim ri* Ket he yi ayn sid* Ti hi* Ti sin mim* Ti sin* Yi sin* Sad* Hi mim Ayn sin kif Kif* NOn* Elif* Lam* Mim* Did* Ri Kef* Ye*’ Tı* Sin* Ha* Kaf* He* Nun*

Bu duadan bir tane daha yazılıp suda silindikten sonra hem hastanın gözleri yıkanır, hem de bu sudan üç gün içirilir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sayac