"Enter"a basıp içeriğe geçin

Göz Hastalıklarına Karşı Dua

Temiz bir kağıt üzerine üç Ayet el-Kürsi ve arkasından da aşağıda yazılı ayeti kerimeler ve dualar yazılır. Bu ayeti kerimeleri yazarken gülsuyu, safran ve misk ile yapılmış mürekkep kullanmak tesirin daha çabuk göıiilnıesini sağlar. Yazılacak dualar şunlardır: Allahü nürüs semiviti vet erdt meselü nürihi ke mişkitin fihi mısbah* el mısbahu ti zücaceh* ez zücacetü ke enneha J kevkebün durriyyün yükadü min şeceratin mübiraketin zeytünetin ~i şerloyyetin veli ğariyyetin yekadü zeytühi yüdty’U velev lem temsesbU nirüiı n6rün ala nürin yehdillabU li nuribi men yeşa’* ve yadribullibül emsale linnas* vallahü bikülli şey’in alim* Kul hüvallahü ehad* inne fil ayni rameden abmiraran fi beyadan* Hasbiyallahüs samedü* Yi ğıyasi fiş şedaidi bıtizazike an veledin lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad* Aksemtü aleyke eyyüher ramedül meudül mütemessikü bi urôkır ra’si vel cülud* Aksemtü aleyke bi yusüfebni yakube bi kamisihil makdôdi ve bi hakkı tevrati môsi ve incili· isa ve zeburi divude ve bi hakkıl kur’anil azıymi ve bi muhammedin aleyhis selamü siracil vücudi ve rasuli rabbin ma’bud* İzheb eyyüher rainedü hamile hıcabi hazi ve la teud bi hakkı la ilahe illellah* Muhammedlin rasUlüllibi bi elfı elfi la bavle veli kuvvete illa billabii aliyyil az~ym* Allabümme bicihi sahabil vesileti seyyidina ve nebiyyina ve şefima ve bamina ve mevlana ve tabibina ve nuri ebsirini ve kurrati uyunini ve cilai kulubini veşfi uyuneni ya şafi* Eleysallabü bi kafin abdebu ya kifi efkini .ekfini ekfini bi keramike yi erbamer rahımin*

Ayet ve dualar nusha halinde üzerinde taşınır ve ayrıca başka bir kağıt üzerine yazılarak sabah ve akşam yedişer kere okunarak kendine nefes edili~. Okumak bilmeyen başka bir okuma bilene okutur. Kısa zamanda gözlerinizdeki hastalıklar • Fahri Alem Efendimiz’in inayet ve şefaatiyle iyi olur.

Bir önceki yazımız olan Sevgi ve Muhabbet Duaları başlıklı makalemizde aşık etme duası, barıştırma duası ve geri döndürme duası hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sayac