"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kurşun Bile Geçirmeyen Koruyucu Nüsha

Erkekler için güneş tutulduğu zaman bir erkek çocuğu nikabı üzerine, kadınlar için de ay tutulduğu zamanda bir kız çocuğu nikabı Uzerine su içerisinde aşağıda yazılı ayeti kerime ve esrna-i şerifeleri yazıp üzerinde taşıyan kimseye katiyyen kurşun işlemez. Yazılacak ayeti kerimeler:

“Ya HO (99) defa, “Ya ilahen” (40) defa yazılır. Okunuşu :

Bismillahirrahmanirrahıym* Allahü la ilahl illa hüvel hayyül kayyum* li te’huzühu sinetün ve li nevm* lehu ma fis semavati vema til ard* Men zellezi yeşfeu mdehii illa bi iznih* Ya’lemü ma beyne eydihim ve mi halfehüm veli yühıytiine bi şey’in mi~ limibi illa bimi şae* Vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ·veli yeiidühii hıfzuhüma vehüvel aliyyül azıym* Lekad caeküm rasulün min enfüsiküm aziz* ~leyhi ma anittüm harıysun aleyküm bil mü’minine raiifün rahıym* Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hô* aleyhi tevekkeltü ve büve rabböl arşil azıym* Bismillabil kifi bismillabiş şafi hismillahil müafi bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün til erdı ve la fis semii ve hü.ves semiul alim* V e li bavle ve la kuvvet e illa billahil aliyyil azıyın * Yi ‘· rahminü ya rahıymü ·ya keriyinü yi razzaku ya müıynü ya l;ıtıyfü ya azizü ya hafiyzu yi hakiymü ya allahü ya hô (99) yi ilahen ( 40)*

Bir önceki yazımız olan Baş ve Diş Ağrısına Karşı Dua başlıklı makalemizde ağrı geçiren dua, ağrı kesici dua ve ağrıya karşı dua hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sayac